Pred nástupom na kurz musí záujemca preukázať zdravotnú spôsobilosť potvrdením od doktora.

Dĺžka trvania kurzu

  • Základný kurz zvárania 13 - 23 dní
  • Prípravný kurz zvárania ku skúškam podľa STN EN ISO 9606 - 1,2,3,4,7 v závislosti od rozsahu kurzu 5 - 25 dní
  • Kurz tvrdého spájkovania do 5 dni
  • Kurz žíhania do 6 dní
  • Kurz rovnania plameňom do 6 dní
  • Kurz zaškolenia zváračských robotníkov do 5 dní
  • Doškolenie a preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení - 3 - 5 hod.

K dispozícii je šatňa so sprchou kde sa môžete prezliecť do pracovného odevu a po skončení výučbového dňa osprchovať. V priestoroch školy sa nachádza bufet s možnosťou občerstvenia a možnosťou objednania obedu.