Doškolenie a preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení podľa STN 05 0705:

  • STN 05 0600
  • STN 05 0601
  • STN 05 0610
  • STN 05 0630
  • STN 05 0640