• D-G 2 zaškolenie na rezanie a drážkovanie kyslíkom
  • D-E 2 zaškolenie na rezanie a drážkovanie elektrickým oblúkom
  • D-M 1 zaškolenie na stehovanie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
  • D-E4 zaškolenie na obsluhu zariadení na rezanie plazmou
  • D-E1 zaškolenie na stehovanie elektrickým oblúkom obalenou elektródou
  • a iné podľa požiadavky zákazníka