• Realizujeme návrh a prípravu postupov zvárania ku schváleniu (WPQR) podľa EN ISO 15614-1
  • Vykonávame poradenskú činnosť pri certifikácií firmy podľa STN EN ISO 3834 -2,3,4
  • Dozorovanie výroby a montáže potrubných a strojných celkov
  • Spracovávame zváračskú dokumentáciu pre odovzdanie diela (stavby) do prevádzky
  • Vypracovávame stanovené postupy zvárania(WPS) podľa WPQR výrobcu (montážnika)