Príprava zváračov - operátorov pre tavné zváranie pre plne mechanizované a automatizované procesy zvárania STN EN 14732

Príprava zváračov napríklad na orbitálne zváranie metódou 141 (zváranie netaviacou sa elektródou v inertnom plyne) a zváranie automatom metódou 121 (zváranie pod tavivom drôtovou elektródou)...