Cieľom kurzu je naučiť študentov lokálnemu tepelnému spracovaniu zvarencov po zváraní, využitím elektrického indukčného a odporového ohrevu. Kurz sa skladá z teoretickej aj praktickej výučby. Úspešný absolvent môže získať aj medzinárodný certifikát .