Je technologický postup na odstraňovanie deformácií vzniknutých pri výrobe alebo nesprávnym použitím výrobku. Cieľom kurzu je naučiť záujemcov postupu a technike rovnania plechov, profilov a zvarkov plameňom.