• Z - E1 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou na nelegovaných a nízkolegovaných oceliach
  • Z - E3 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou na vysokolegovaných austenitických celeliach
  • Z - M1 základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou na nelegovaných a nízkolegovaných oceliach
  • Z - M3 základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou na vysokolegovaných austenitických celeliach
  • Z - M7 základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou na hliníku a jeho zliatinách
  • Z - T1 základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou na nelegovaných a nízkolegovaných oceliach
  • Z - T3 základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou na vysokolegovaných austenitických celeliach
  • Z - T6 základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou na medi a jej zliatinách
  • Z - T7 základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou na hliníku a jeho zliatinách
  • Z - G1 základný kurz zvárania plameňom na nelegovaných a nízkolegovaných oceliach